Pasted Graphic
Photo: Catriona Forrest

Department of Philosophy and Religious Studies
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Låven, Dragvoll allé 40
NO-7491 Trondheim
Norway

Mobile +47 90925942
E-mail

Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Dragvoll universitetssenter, Dragvoll gård
Låven, Dragvoll allé 40
7491 Trondheim

______________________________________________________________________________________________________________________


Beskrivelse til bruk ved gjesteforelesninger:

Lars Johan Materstvedt (f. 1960 i Haugesund) har doktorgrad (dr.art.) i politisk filosofi. Han er professor i filosofi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og er også tilkjent professorkompetanse i medisinsk etikk. Tidligere forsker i Kreftforeningen, og har publisert i bl.a. Lancet Oncology, Oxford Textbook of Palliative Medicine, Journal of Medical Ethics og Palliasjon. Nordisk lærebok. For detaljer, se www.materstvedt.net samt poster i databasen Cristin.

______________________________________________________________________________________________________________________


Jeg har veiledet fem stipendiater frem til avlagt doktorgradseksamen ved NTNU:

Hovedveileder for filosof, dr.art. Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Hovedveileder for filosof Roe Fremstedal, PhD, professor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Hovedveileder for filosof Morten Dahlback, PhD

Biveileder for sosialantropolog Hans Hadders, PhD, førsteamanuensis, Institutt for sykepleievitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Biveileder for filosof Gitte Koksvik, PhD, postdoc-stipendiat, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Det humanistiske fakultet, NTNU


For tiden er jeg veileder for to stipendiater:

Biveileder for lege, cand.med. Kaja Heidenreich, specialistläkare, Klinik för medicin och geriatrik, Karlskoga lasarett, Universitetssjukhuset i Örebro, ÖLL, Sverige

Biveileder for filosof Andrea Rodriguez Prat, MA, Department of Humanities, Faculty of Humanities, Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Barcelona, Spain


Doktorgradsopposisjon:

Andreopponent, dr.philos. Gry Wester, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo


Medlem av komité som vurderte professor-opprykk for:

Filosof, dr.phil. Carola Freiin von Villiez, professor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen