LARS JOHAN MATERSTVEDT, Ph.D. (dr.art.)
Professor of Philosophy & in Medical Ethics


[scroll down]

FAGBOK, LÆREBOK OG DEBATTBOK


____________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. (Utkommer 2022).
Dødshjelp – begreper, definisjoner, klinikk og etikk [Assisted Dying – Concepts, Definitions, and Clinical and Ethical Matters]. Bergen: Fagbokforlaget.

Denne lille boken er et vitenskapelig arbeid med et todelt siktemål: Den retter seg mot personer fra en rekke fagfelt som på ulike vis enten forsker på dødshjelp – som jeg definerer i kapittel 1 – eller som gjennom sin forskning tangerer temaet på forskjellige måter, i ulik grad. Men den henvender seg også til leger, sykepleiere og annet helsepersonell, politikere, stortingsrepresentanter, journalister og kommentatorer, organisasjoner og den engasjerte borger.

Innhold

  • Forord
  • Introduksjon
  • Kapittel 1: Sentrale begreper, kriterier og statistikk
  • Kapittel 2: Begrepsbruk i Norge
  • Kapittel 3: Klinikk, pasienters syn på dødshjelp, intensjoner og konsekvenser, og spørreundersøkelser
  • Kapittel 4: Paternalisme, selvbestemmelse, plikten til å dø, og medisinske mord
  • Avsluttende bemerkning
  • Litteratur


Skjermbilde 2021-11-28 kl. 00.23.17


euthanasia-live-without---copy 2


12813682-16x9-large