Text alignment

LARS JOHAN MATERSTVEDT, Ph.D. (dr.art.)
Professor of Philosophy & in Medical Ethics

lars.johan@materstvedt.net

[scroll down]

Materstvedt LJ. (2024). «Min bok 'Dødshjelp': en sluttkommentar». www.materstvedt.net [under arbeid, dato kommer når artikkelen er tilgjengelig].

INNHOLD:

·       BAKGRUNN
·       HVA DØDSHJELP ER (OG IKKE ER)
·       OM TVANGSFILOSOFI OG GYLDIGE ARGUMENTER
·       KONSISTENS, INDUKTIV ARGUMENTASJON, OG «ARGUMENTOFOBI»
·       KRENKELSE AV PASIENTER – OG FORSVAR AV MEDISINSKE MORD: MORALSKE FREMSKRITT?
·       PSYKISK SYKDOM OG DØDSHJELP
·       ORWELLIANSK OMSKRIVING AV VIRKELIGHETEN: MEDISINSKE DRAP SOM «AVSLUTNING» AV LIV
·       «AKTIV» OG «PASSIV» DØDSHJELP: NATT OG DAG
·       OM KANT OG DØDSHJELP
·       OM LEGITIME DRAP I NØDSITUASJONER
·       AVSLUTTENDE BEMERKNINGER
·       LITTERATUR
·       SLUTTNOTER
 
BAKGRUNN
I …