Min profil

Pasted Graphic

Min profil
Lysbilde1________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Brevskriverne mot nikab framstår som illiberale». Universitetsavisa (og i Khrono.no), 6.10.2017.

Lysbilde1
________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «
Den veien det blåser». Vårt Land 2.5.2017.


Pasted Graphic 3
Pasted Graphic 4

Pasted Graphic 1

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Medisinere har ikke sluttet å publisere på norsk». khrono.no, 25.4.2017.


Pasted Graphic 1

Pasted Graphic 5

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Verdighet for de utvalgte». Vårt Land 6.4.2017.

Pasted Graphic 7

Pasted GraphicPasted Graphic 1Pasted Graphic 2

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Eutanasi og paternalisme». Vårt Land 31.3.2017.


Pasted Graphic 1


Pasted Graphic

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «En innføring i eutanasi». Vårt Land 23.3.2017.


Pasted Graphic 1

Pasted Graphic 3

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Dødshjelpens forsvarere motsier seg selv». Vårt Land 12.12.2016.


Lysbilde1

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Plasseringen av ex.phil. er et 'evig' tema». Dagbladet 5.7.2016.


Pasted Graphic 1

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Når filosofer går amok» [When philosophers run amok]. Klassekampen 30.6.2016.

Fundamental kritikk av underskriverne av oppropet Open Letter Regarding Thomas Pogge. Om saken, se også denne reportasjen i The New York Times 8.7.2016.

Pasted Graphic 2

Pasted Graphic 10

Pasted Graphic

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Irrelevant og feilaktig 'svar' fra likestillingsrådgiveren». Universitetsavisa 31.5.2016.

Lysbilde1

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Udokumentert påstand fra NTNUs likestillingsrådgiver». Universitetsavisa 24.5.2016.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Feilaktig påstand om NTNUs ex.phil.». Universitetsavisa 14.5.2016.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Jakten på Hanne Kristin Rohde». Dagbladet 3.5.2016.

Tar forfatteren Hanne Kristin Rohdes kritiker-kritikk i forsvar, kritiserer forfatteren Knut Faldbakken og andre for å «ta kvinnen, ikke ballen», samt gir eksempler på (mer enn) tvilsomme filmanmeldelser.


Pasted Graphic

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Forskningstermin: Tvangspreget, familiefiendtlig og diskriminerende fra rektor». Universitetsavisa 26.4.2016.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Argumentasjonsvergring i islam-debatten». Aftenposten 24.1.2016.

Rull ned til nest siste innlegg på siden. Lenkene jeg la inn finnes ikke i webutgaven, og er derfor tatt med i gjengivelsen her:

Aftenposten 15. januar er Bushra Ishaq positiv til «felleserklæringer fra verdensledende islamske teologer». Én av disse er brevet til lederen av IS, som også Mohammad Usman Rana har fremhevet som sentralt i oppgjøret med IS.
Men min kollega Truls Wyller har påpekt at disse teologene like fullt er islamister. For de vil innføre et kalifat med hudud-straffer (hele paragrafene 22 og 16). Som Wyller skriver, er både «steining, pisking og amputasjon» straffemetoder. Han har etterspurt Ishaq og Ranas syn på dette.
Den 4. januar skriver de: «At en professor i filosofi i Norge ... slenger om seg med udefinerte og stigmatiserende begreper som «islamist», gir ... grunn til ettertanke om verdighet og dannelse». Et helt saklig og ytterst betimelig spørsmål blir altså møtt med et irrelevant «svar», formulert som en udannet retorisk skyllebøtte. 
Vi filosofer står for øvrig i en stolt liberal tradisjon. Hovedgrunnlaget for det frie, demokratiske samfunnet vi alle daglig nyter godt av finnes hos filosofene John Locke og Immanuel Kant. Deres radikale tanker om individets frihet og ukrenkelighet er materialisert i bl.a. den amerikanske Uavhengighetserklæringen av 1776, den franske revolusjons «Frihet, likhet, brorskap» i 1789, og i vår rettsstat i form av Grunnloven av 1814.
Ishaq og Rana har vist seg rause når det gjelder å dele ut diagnoser til meningsmotstandere; svært mange har visstnok lidelsen «islamofobi». Her skal de to legene få en diagnose av meg: De er rammet av «argumentofobi». 


Pasted Graphic

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Verdiløst om dødshjelp». Vårt Land 18.6.2015.
Pasted Graphic 11
________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Den livsviktige debatten». Adresseavisen 31.3.2015.


Pasted Graphic

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Fortsatt rasisme-tåke». Dagbladet 26.3.2015.

Respons på svar fra Cora Alexa Døving, Dagbladet 19.3.2015.


Pasted Graphic

Sluttreplikk om rasisme (upublisert)
I
Dagbladet 8.4. hevder Cora Alexa Døving at «ingen av de eksemplene» jeg bruker i min kritikk hadde «passet inn» om jeg hadde sitert hele hennes definisjon av rasisme. 
Denne har tre ledd, hvorav det første og viktigste er:
«Å dele menneskeheten inn i ulike kategorier der noen tillegges negative uforanderlige trekk». «Ordet kategori», fortsetter hun, «er knyttet til ideer om opphav, det være seg av etnisk, kulturelt, religiøst eller geografisk opphav».
At undertegnede er født og oppvokst i Haugesund er det ikke mye å gjøre med i ettertid; det er mitt «geografiske opphav». Det hender at folk i nærliggende Stavanger anser det som et «negativt uforanderlig trekk» å være haugesunder: «me lige ikkje de». Altså er stavangerfolk som sier slikt rasister. Noen som kjøper den?
Etnisk opphav er også gitt, selv om inntoget til plastikkirurgi gjør at hudfarge og bl.a. nesefasong ikke lenger er uforanderlige trekk. Eksempelvis gikk Michael Jackson fra å være en pen svart mann til å bli en lite pen hvit – selv om han, paradoksalt nok, sang «it doesn't matter whether you're black or white».
Kultur og religion er ikke «uforanderlige trekk» ved mennesker. Man kan ta avstand fra kulturelle praksiser, og religiøse kan bli ateister. Døving skriver: «Når jeg refererer til negative egenskaper i forbindelse med rasisme menes det karaktertrekk forstått som noe nærmest naturgitt». Hva betyr «nærmest» naturgitt? Menes det kultur og religion? I så fall bare understreker det at definisjonen er alt for vid.
Som man ser, har det vidt forskjellige konsekvenser om man opererer med premissen «uforanderlige trekk» eller premissen «nærmest naturgitt». Døving benytter begge, noe som også gjør rasisme-definisjonen inkonsistent. 
Uansett vil jeg med dette takke for meg, og takke Døving for saklig respons. Så får andre ta debatten videre. Et godt startpunkt er den glimrende kronikken «Ulike raser, lik verdi» i Morgenbladet 10.4., av biologiprofessor Glenn Peter Sætre.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Livsviktig debatt om ‘dødshjelp’». Stavanger Aftenblad 20.3.2015.

Kritikk av artikkelen «Journalistikk inn i døden», Stavanger Aftenblad 7.3.2015, av Sven Egil Omdal.


Lysbilde1

Pasted Graphic 2

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Meningsløst om rasisme». Dagbladet 12.3.2015.

Kritikk av denne kronikken i Dagbladet 18.2.2015.


Pasted Graphic 3

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Meningsløs rasisme-definisjon».
VG 13.3.2015.

Inkludert kritikk av artikkelen «Norge får velfortjent rasisme-refs», VG 24.2.2015, av VG-kommentator Shazia Sarwar.


Pasted Graphic 4

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Voldtekt er aldri selvforskyldt». Aftenposten 26.5.2014.

(Kort debattinnlegg som avisen ikke legger på sine nettsider:)

I
Aftenposten 16. mai skriver Nina Karin Monsen: «Dagens moderne kvinner krever rett til å kle seg utfordrende, gå full og alene på byen nattetider. Kommer det en ulv i mannsklær vandrende forbi, skal han forholde seg til kvinnens rettigheter og være blind for muligheten som et ubeskyttet offer gir ham.» I en rettsstat stopper denne mannens rettigheter der denne kvinnens begynner ­– ved retten til kroppslig integritet. En kvinne har selvsagt også rett til å kle seg så sexy hun bare vil. Om mannen skulle få umåtelig «lyst på henne», kan ikke dette faktum forsvare voldtekt: Han har fri vilje, og kan følge hodet i stedet for penishodet. Dersom min nabo parkerer sin flunkende nye luksusbil utenfor huset mitt, med nøklene i tenningslåsen, kan det være at jeg får umåtelig lyst på bilen hans. Om jeg derfor stjeler den, kommer jeg neppe langt i en rettssak med følgende betraktning: «Min nabo krever rett til å utfordre meg ved å kjøpe ny bil. Kommer jeg vandrende forbi, skal jeg forholde meg til hans rettigheter og være blind for muligheten som hans ubevoktede, parkerte bil gir meg.»


Pasted Graphic 5

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Etikk som ‘coaching’». Universitetsavisa 14.5.2014.


Lysbilde1
________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Humanister og etikk ved NTNU». Adresseavisen 13.5.2014.


Pasted Graphic 12

Pasted Graphic

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ, Magelssen M, Nordstrand MA, Nordstrand SJ. «Kaotisk om eutanasi». Dagen 27.12.2013.

Kommentar til dette innlegget i samme avis 19.12.2013.

Følg Dagen
på Twitter.

Pasted Graphic 1

________________________________________________________________________________________________________


Magelssen M, Materstvedt LJ, Nordstrand MA, Nordstrand SJ. «Eutanasi og behandlingsbegrensning». Dagen 12.12.2013.

Kommentar til reportasje i samme avis 9.12.2013.


Lysbilde1

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Omskjærings-forsvar på dypt vann». Dagens Medisin 25.11.2013.

Se også kommentar i samme avis, samme dag, av Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk: «Hull i hodet om omskjæring». Se tilsvar til oss begge av professor i medisinsk etikk, lege Ole Frithjof Norheim.

Pasted Graphic

Stopp rituell omskjæring av norske barn på Facebook (stor samling av debattinnlegg fra ulike medier).

Pasted Graphic

Følg initiativet Stopp omskjæring
på Twitter.

Pasted Graphic 1

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Om peniser og rettigheter». Morgenbladet 18.10.2013.

Kommentar til Morgenbladets reportasje «Den vanskelige forhuden».
(Se også denne kronikken, dagen før mitt innlegg, i Aftenposten av helsepersonell, deriblant barnelege og barneombud
Anne Lindboe, 17.10.2013: «Rituell omskjæring av gutter bryter medisinsk-etiske prinsipper».)

Følg Morgenbladet
på Twitter.

Pasted Graphic 1

Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Sensur av universitetsprofessorer?» Aftenposten 26.9.2013.

(Kort debattinnlegg som avisen ikke legger på sine nettsider:)
Frp avholdt nylig en pressekonferanse om utenlandske mediers bilde av partiet. Her deltok også, på Frps invitasjon, valgforskeren
professor Frank Aarebrot, som sogner til Arbeiderpartiet. Aftenposten rapporterer 18. september at Aarebrot karakteriserte tidligere utsagn fra Christian Tybring-Gjedde som fremmedfiendtlige (xenofobiske), noe sistnevnte finner «sårende og forkastelig». Greit nok. Men Tybring-Gjedde går mye lenger enn å uttrykke sin private misnøye; han vil også ha offentlig knebling av forskeren: «Arbeidsgiveren til Aarebrot burde gi ham en advarsel.» Advarsel for å ha benyttet sin ytringsfrihet? Vi universitetsprofessorer har stor akademisk frihet, og oppfordres stadig av vår arbeidsgiver til å delta i det offentlige rom. Tybring-Gjedde oppfordrer universitetene til sensurvirksomhet. Tybring-Gjedde er en meget sentral person i Frp. Vil et Frp i regjering legge seg på en antiliberal linje overfor forskersamfunnet, Siv Jensen?


Pasted Graphic 7

________________________________________________________________________________________________________


Magelssen M, Materstvedt LJ. «Ultralydens etikk». Kronikk, Morgenbladet 8.3.2013.


Pasted Graphic 8

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Om retten til å dø». Innlegg, Minervanett.no 1.3.2012.


Pasted Graphic

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «England neste med dødshjelp?». Kronikk, Vårt Land 23.1.2012.


Lysbilde1


________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Spørsmål er noen ganger nok». Universitetsavisa NTNU, 11.5.2011.

Kommentar til dette innlegget.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Bevisstløs diskriminering?». Aftenposten 27.10.2010.

Kommentar til dette innlegget av lederen i Foreningen Retten til en verdig død.


Pasted Graphic 9

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Retten til å bli drept». Aftenposten 4.10.2010.

Kommentar til dette innlegget.


Pasted Graphic 11

________________________________________________________________________________________________________


Sletvold O, Materstvedt LJ, Klepstad P. «Prisen på et liv». Kronikk, Aftenposten 15.6.2010.


file Pasted Graphic

I forbindelse med prioriteringsdebatten innen helsevesenet, som startet i Aftenposten med et utspill av helsedirektør Bjørn-Inge Larsen; se også hans oppsummering av debatten her.

Pasted Graphic 12

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «En ‘propp’ snakker ut – om aldersgrense for professorer». Universitetsavisa NTNU 18.2.2010.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «En undermålers bekjennelser». Universitetsavisa NTNU 29.1.2010.

Harselas over utsagn fra lingvist Helene Uri, gitt til Aftenposten i denne reportasjen.


Pasted Graphic 13

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Legers motstand mot dødshjelp». Aftenposten 29.6.2009.

Kritikk av dette innlegget av Kari Vigeland.


Pasted Graphic 14

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Eldre og dødshjelp». Aftenposten 2.6.2009.

Kritikk av denne kronikken av Kari Vigeland.


Pasted Graphic 15

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ, Syse A. «Diskriminerende dødshjelp». Aftenposten 10.5.2009.

Kritikk av dette innlegget av Levi Fragell. Les hans tilsvar her.


Pasted Graphic 16

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Absolutt siste om instituttstyrene». Universitetsavisa NTNU 9.3.2009.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Avsluttende om instituttstyrene». Universitetsavisa NTNU 6.3.2009.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Mer om instituttstyrene». Universitetsavisa NTNU 4.3.2009.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Om nye instituttstyrer». Universitetsavisa NTNU 3.3.2009.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «NTNU og egenreklame». Universitetsavisa NTNU 9.5.2008.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Slagord er tull uansett». Universitetsavisa NTNU 2.7.2007.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ, Syse A. «Dødshjelp fra elfenbenstårnet». Dagbladet 10.4.2007.

Tilsvar til Reidar Pedersen: «Dødshjelp i elfenbenstårnet», Dagbladet 18.3.2007 og Per Nortvedt: «Syse og Materstvedt på vivanke». Dagbladet 20.3.2007.


Pasted Graphic 17

________________________________________________________________________________________________________


Syse A, Materstvedt LJ. «Legers plikter overfor døende». Dagbladet 2.3.2007.

Kommentar til respons fra Pedersen: «Har leger en plikt til å forkorte liv?» Dagbladet 25.2.2007.


Pasted Graphic 18

________________________________________________________________________________________________________


Syse A, Materstvedt LJ. «Når en minister abdiserer». Aftenposten 1.3.2007.

Kommentar til justisminister Knut Storbergets utsagn om dødshjelp.


Pasted Graphic 35

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ, Syse A. «Ikke dødshjelp». Dagbladet 18.2.2007.


Pasted Graphic 19

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ, Syse A. «Fragell feilinformerer». Dagbladet 23.1.2007.


Pasted Graphic 20

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ, Syse A. «Kort vei fra rett til plikt». Aftenposten 4.1.2007.


Pasted Graphic 34

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Abort og menneskerettigheter». Kronikk, Adresseavisen 1.12.2006.


Pasted Graphic 33

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Erna Solbergs krigslogikk». Adresseavisen 31.10.2006.


Pasted Graphic 32

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Retten til å provosere». Aftenposten 5.10.2006.

Kommentar i forbindelse med striden om karikaturtegningene av profeten Muhammed. Kritiserer statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre.


Pasted Graphic 31

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Befruktede eggs menneskeverd». Dagbladet 11.6.2006.

Kommentar til Jens Saugstad: «Forvirret motstand». Dagbladet 8.6.2006.


Pasted Graphic 21

________________________________________________________________________________________________________


Hegvik J-A, Materstvedt LJ. «Plikten til organdonasjon». Aftenposten 31.5.2006.


Pasted Graphic 23

________________________________________________________________________________________________________


Hegvik J-A, Materstvedt LJ. «Moralsk plikt å donere». Aftenposten 16.5.2006.


Pasted Graphic 24

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Pinlige språkfeil fra NTNU». Universitetsavisa NTNU 6.4.2006.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Plikt til å dø: en oppklaring». (Upublisert)

Svar til Andreas Føllesdal: «Dødshjelp og selvbestemmelse». Dagbladet 3.4.2006.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Rett til å dø – plikt til å dø». Kronikk, Dagbladet 30.3.2006.


Pasted Graphic 22

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Om boikott, 'kommunikasjonsplattformer' og 'sam'-lokalisering». Universitetsavisa NTNU 25.3.2006.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «
Professoral synsing av verste sort». Universitetsavisa NTNU, 24.2.2006.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Hegvik J-A, Materstvedt LJ, Syse A. «Ambulansepersonell og døende pasienter». Kronikk, Dagens Medisin 23.2.2006.


Pasted Graphic 1

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Virkninger av visuell vold». Aftenposten 17.12.2005.


Pasted Graphic 26

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Lorentzens respons». Universitetsavisa NTNU, 25.11.2005.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «NTH må med!». Universitetsavisa NTNU 24.11.2005.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Åpent brev til Styret: opphev NTNU-navnet!». Universitetsavisa NTNU 22.11.2005.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Offiserers ytringsfrihet». Aftenposten 3.11.2005.


Pasted Graphic 27

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Bioetikk som hastesak?». Aftenposten 2.6.2005.


Pasted Graphic 28

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Filosofer, fostre og abort». (Upublisert)

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Filosofer om abort». Dagbladet 26.4.2005.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Ny abortlov som tankekors». Aftenposten 9.4.2005.


Pasted Graphic 29

________________________________________________________________________________________________________


Syse A, Borchgrevink PC, Materstvedt LJ. «Legalisering av aktiv dødshjelp?» Kronikk, Aftenposten 12.3.2005.


Pasted Graphic 30

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Mer om engelsk og norsk». Universitetsavisa NTNU, 20.11.2003.


Pasted Graphic 6

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Om befruktede egg er personer». Aftenposten 1.11.2003.

Svar til Saugstad 15.10.; se nedenfor.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Mer om befruktede eggs personstatus». Aftenposten 11.10.2003.

Svar til Baune 29.8. og Saugstad 7.8.; se nedenfor. Se også kommentar: Saugstad: «Usaklig om befruktede egg». Aftenposten 15.10.2003.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Kan et menneskeliv klones og deretter avlives?» Kronikk, Aftenposten 31.7.2003.

Se også kommentarer: Saugstad J.: «Grunnløs støtte til Regjeringens bioetikk». Aftenposten 7.8.2003; Øyvind Baune: «Er et befruktet egg en person? Spørsmålet står åpent». Kronikk, Aftenposten 29.8.2003.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Nylenna er verneverdig!» Korrespondanseinnlegg på Internett, 2.1.2003. Tidsskrift for den norske lægeforening.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Om ex.phil. i den nye gradsstrukturen – og om emnets funksjon ved NTNU». Universitetsavisa, nr. 3, 21.2.2002.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ, Kaasa S. «Dødshjelp, feil og legens paternalisme». Kronikk, Aftenposten 26.8.2000.

Kommentar til Christian Sandsdalen: «Hjelp når livet ebber ut». Kronikk, Dagbladet 16.5.2000.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Ultraulyd og retorisk ulyd». Universitetsavisa, nr. 6, 26.3.2000.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Dødshjelpens mørke sider». Dagbladet 24.1.1999.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Begreper i debatten om dødshjelp». Kronikk, VG 29.12.1998.

Se også kommentar: Levi Fragell: «Leger ikke 'drapsmenn'». VG 2.2.1999.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Dødshjelp og utglidning». Dagbladet 16.12.1998.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Dødshjelp og selvbestemmelse». Kronikk, Dagbladet 22.10.1998.

Se også kommentar: Kari Vigeland: «Dødshjelpens forutsetninger». Kronikk, Dagbladet 17.11.1998.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Drapsterskelen». Kronikk, VG 24.11.1997.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Var Eichmann likevel kantianer?» Morgenbladet 13.-19.10.1995.

Se også kommentar: Saugstad: «Eichmann var ikke kantianer». Morgenbladet 3.-9.11.1995.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Kulturrelativismen nok en gang». Morgenbladet 23.1.1988.

________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. «Rasisme og kulturrelativisme». Morgenbladet 18.12.1987.